อะหลั่ย

รายการซ่อมบำรุงที่น่าทำก่อนที่จะเสีย

by

มานั่งนึกๆดูว่าอะไรที่มันควรเปลี่ยนก่อนที่จะเสียจริงๆ ซึ่งนอกเหนือรายการซ่อมบำรุงทั่วไปที่ทราบๆกันอยู่แล้ว เพราะบางรายการเวลามันเสียมันก็สร้างปัญหาแปลกๆให้รถได้ด้วยเหมือนกันครับ